Başvuru İçin Gerekli işlemler

1-    Başvuru formu
2-    Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
3-    İkametgah belgesi
4-    3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen yükseköğretim kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
5-    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
6-    Hizmet cetveli
7-    2 adet biyometrik fotoğraf
8-    YMM sınavını kazandığına dair TÜRMOB’un yazısı


Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1-    TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı
2-    Ruhsat Başvuru Formu.
3-    7 Adet Biyometrik Fotoğraf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4-    TÜRMOB Hesabına Yatırılan Ruhsat ve Kimlik Bedeline Ait Dekont Aslı. (Gelen yazıda belirtiliyor.)
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-    Oda Giriş Aidatı ( 2022 yılı için 1.100,00/2= 550,00 TL) ve Maktu Aidat (2022 yılı için 900,00 TL) 
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7-    6322 Sayılı Kanun gereğince ………………………………     6.935,80 TL    
Ruhsat Harıcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

TÜRMOB HESAPLARI
T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021 
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?