Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

Kanun No. 3568 w 
R. Gazete No. 20194 
Kabulü: 1.6.1989 
R.G. Tarihi: 13.6.1989 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, , “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ve “Yeminli Mali Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. Birliğin kısa adı TÜRMOB’dur. 
Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara , “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”, “Yeminli Mali Müşavir” denir.

 
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?