Ruhsat için gerekli evraklar-TÜRMOB SINAVINI KAZANANLAR(SMMM OLANLAR))

Sınav İçin Gerekli işlemler (1 Ocak 2024 Tarihi itibariyle)

1.    Oda’dan alınacak Sınav Dosyası. ( 3.000,00 TL)
–    Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği (e-devlet’den alınabilir)
–    İkametgah Belgesi (e-devlet’den alınabilir)
–    Diploma veya Çıkış Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği (e-devlet’den alınabilir)
–    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Alınacak Adli Sicil Belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
Sabıka kaydı olanlardan mahkeme karar fotokopisi
–    3 adet biyometrik fotoğraf
–    En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
–    SMMM Ruhsatının onaylı fotokopisi
–    Faaliyet Belgesi / Oda Kayıt Belgesi (SMMM Odası’ndan alınacak)
–    Banka Dekontu (Sınav Harcı)
–    SMMM Başvuru Dosya Fotokopisi (Mutlaka SMMM olur yazısı içinde olacak)

TÜRMOB tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka belgeler de istenebilir.

2- Sınavı Kazandıktan Sonraki Ruhsat İşlemleri

1.     TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı.
2.     Ruhsat Başvuru Formu.
3.     4 adet biyometrik fotograf. ( 3 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4.     TÜRMOB Hesabına Yatırılan Ruhsat ve Kimlik Bedeline Ait Dekont Aslı. (Gelen yazıda belirtiliyor.)
5.     Varsa SMMM Ruhsatının Aslı
6.     SMMM ruhsatı varsa, SMMM Odası’dan alınacak borcu yoktur yazısı ve üyelik kaydının silindiğine dair yazı.
7.     Onaylı Diploma Fotokopisi. (e-devlet’den alınabilir)
8.     Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği. (e-devlet’den alınabilir)
9.     İkametgah İlmuhaberi.
10.   Sabıkasızlık Belgesi (Yeni tarihli C.Savcılığından ) – (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
11.   En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
12.   6322 Sayılı Kanun gereğince 36.751,30 TL’lik Ruhsat Harcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz aslı.

13. Açık Rıza Metni

14. YMM Ruhsat Başvuru Dilekçesi

Adana  YMM Odası Olarak

Adana YMM Odası Olarak

2024 yılı Oda giriş aidatı 3.570,00 TL

Hesap Numaralarımız:    

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

TÜRMOB HESAPLARI
T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Başvuru ve Ruhsat İçin Gerekli İşlemler/TÜRMOB SINAVINI KAZANANLAR (KURUMDAN BAŞVURANLAR)

Başvuru İçin Gerekli işlemler

1-    Başvuru formu
2-    Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (Kurumdan onaylatılabilir) 
(e-devlet’den alınabilir)
3-    İkametgah belgesi 
(e-devlet’den alınabilir)
4-    3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen yükseköğretim kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
5-    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
6-    Hizmet cetveli
7-    2 adet biyometrik fotoğraf
8-    YMM sınavını kazandığına dair TÜRMOB’un yazısı

Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1-    TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı
2-    Ruhsat Başvuru Formu.
3-    4 Adet Biyometrik Fotoğraf. ( 3 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4-    TÜRMOB Hesabına Yatırılan Ruhsat ve Kimlik Bedeline Ait Dekont Aslı. (Gelen yazıda belirtiliyor.)
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-    Oda Giriş Aidatı ………………………………………     3.570,00/2= 1.785,00 TL
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7-    6322 Sayılı Kanun gereğince ………………………………   36.751,30 TL    

Ruhsat Harcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

13. Açık Rıza Metni

14. YMM Ruhsat Başvuru Dilekçesi

Adana  YMM Odası Olarak

Adana YMM Odası Olarak

Oda Giriş Aidatı  2024 yılı için 3.570,00/2= 1.785,00 TL

Hesap Numaralarımız:    

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

TÜRMOB HESAPLARI
T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Ruhsat için gerekli evraklar-KURUMDAN DİREKT BAŞVURU

Başvuru İçin Gerekli işlemler

1.  Oda’dan alınacak Başvuru Dosyası…………………………3.000,00TL

–    Oda’dan Doldurulacak Başvuru Formu.
–    Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği (Kurumdan onaylatılabilir) 
(e-devlet’den alınabilir)
–    İkametgah İlmuhaberi 
(e-devlet’den alınabilir)
–    3568 Sayılı Yasanın 5/A-a maddesinde belirtilen Yüksek Öğretim Kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan da onaylatılabilir)
–    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)

–    4 adet biyometrik fotoğraf (2 tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor)
–    26.07.2008 tarihinden önce, vergi inceleme yetkisi alan mesleki yeterlilik sınavını veren ve 10 yıllık süreyi tamamlayanlar ile bu tarihten önce Kanunun 9.maddesinin 2.fıkrasında sayılan konularda profesör unvanı almış olanlardan, bu durumlarını göstermek iç in ilgili kurumdan alacakları belge aslı.
–    TÜRMOB hesabına yatırılacak başvuru bedeli……………1.755,00 TL

2.    Dosya Yönetim Kurulundan Olumlu olarak çıktıktan sonra TÜRMOB’a gönderilir.

  Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1.    TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı.
2.    Oda’dan Doldurulacak Ruhsat Formu.
3.    4 Adet biyometrik fotoğraf. ( 3 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4.    TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat ve Kimlik Bedeli  17.020
,00 TL
5.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6.    Oda Giriş Aidatı ……………………….3.570,00/2=1.785,00TL
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7.     6322 Sayılı Kanun gereğince……………………………………
36.751,30 TL
Ruhsat Harıcının Veraset ve İntikal Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

8- Açık Rıza Metni

9-YMM Ruhsat Başvuru Dilekçesi

Adana  YMM Odası Olarak

Adana YMM Odası Olarak

Oda Giriş Aidatı ( 2024 yılı için 3.570,00/2= 1.785,00 TL)

Hesap Numaralarımız:    

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

TÜRMOB HESAPLARI
T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Başvuru ve ruhsat için gerekli işlemler- ÖZEL YMM SINAVINI KAZANANLAR

Başvuru İçin Gerekli işlemler

1-    Başvuru formu
2-    Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (Kurumdan onaylatılabilir) (e-devlet’den alınabilir)
3-    İkametgah belgesi (e-devlet’den alınabilir)
4-    3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen yükseköğretim kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
5-    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
6-    Hizmet cetveli
7-    Yeterlilik sınavının verildiğine dair belge
8-    2 adet biyometrik fotoğraf
9-    YMM sınavını kazandığına dair TÜRMOB’un yazısı

Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1-    TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı
2-    Ruhsat Başvuru Formu.
3-    6 Adet Biyometrik Fotoğraf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4-    TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat ve Kimlik Bedeli  17.020,00 TL
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-    Oda Giriş Aidatı ………………………………………     3.570,00/2= 1.785,00 TL
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7-    6322 Sayılı Kanun gereğince ………………………………     36.751,30 TL
Ruhsat Harcının Veraset ve İntikal Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

8-  Açık Rıza Metni

9- YMM Ruhsat Başvuru Dilekçesi

Hesap Numaralarımız:      

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

  TÜRMOB HESAPLARI
  T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
  IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

  Türmob kimliğinin kaybolması halinde yapılması gereken işlemler

  TÜRMOB KİMLİĞİNİN KAYBOLMASI HALİNDE YENİDEN ÇIKARTILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. TÜRMOB Hesabına yatırılması gereken 210,00 TL’nin banka dekontu

  Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

  TÜRMOB HESAPLARI:
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  (Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

  2. Nüfus cüzdanının fotokopisi

  3. 1 adet resim

  4. Kayıp ilan yazısı

  5. Oda’ya hitaben dilekçe.

  ODA TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

  1. Yukarıda belirtilen evraklar bir üst yazı ile TÜRMOB’a gönderiliyor

  2. TÜRMOB’dan kimlik Oda’ya ulaştığında üyeye teslim ediliyor.

  TÜRMOB Cipli Kartların Kaybolması/Yenilenmesi Talebi Halinde Yeniden Çıkartılması İçin Gerekli İşlemler

  1-    TÜRMOB’un web sayfasından e-birlik bölümüne giriş yapılır.

  https://service2.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager

  2-    E-birliğe üye değilseniz öncelikle üyeliğin oluşturulması gerekir.

  3-    Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Başvurular” menüsünden işlem yapmak istediğiniz menüyü seçip başvurunuzu yapabilirsiniz.

  4-    TÜRMOB Hesabına 210,00 TL yatırılması gerekmektedir.

  TÜRMOB HESABI: 
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021

  IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  Ruhsat Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

  Ruhsatın Yenilenmesi İçin Yapılması Gerekli İşlemler

  1.    Oda’ya hitaben ruhsatın yenilenmesine dair dilekçe.
  2.    Ruhsat Başvuru Formu.
  3.    2 adet Biyometrik Fotoğraf
  4.    TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (320,00 TL)
  5.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  6.    YMM Odası’na varsa borcunun tahsili
  7.    YMM Ruhsatının aslı.

  TÜRMOB HESAPLARI:
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  TÜRMOB Eski Kartların Yeni Cipli Kart İle Değiştirilmesi İçin Gerekli İşlemler

  TÜRMOB ESKİ KARTLARIN YENİ CİPLİ KART İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER

   

  1-    TÜRMOB’un web sayfasından e-birlik bölümüne giriş yapılır.

  https://service2.turmob.org.tr/?ReturnUrl=https://ebirlik.turmob.org.tr/AccountManager

  2-    E-birliğe üye değilseniz öncelikle üyeliğin oluşturulması gerekir.

  3-    Şifre ile giriş yaptıktan sonra “Başvurular” menüsünden işlem yapmak istediğiniz menüyü seçip başvurunuzu yapabilirsiniz.

  TÜRMOB KİMLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.    TÜRMOB Hesabına yatırılması gereken 210,00 TL’nin banka dekontu

  Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

  TÜRMOB HESAPLARI:

  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021     IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  (Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

  2.    Nüfus cüzdanının fotokopisi

  3.    2 Adet fotoğraf

  4.    TÜRMOB kimlik kartı

  5.    Oda’ya hitaben dilekçe.

  Ruhsat kayıp edildiğinde yapılması gereken işlemler

  1.    Oda’ya hitaben ruhsatın kaybedildiğine dair dilekçe.
  2.   
   Ruhsat Başvuru Formu.
  3.    Kayıp İlanı (Gazete Aslı)
  4.    5 adet biyometrik fotoğraf (1 tanesi Oda tarafından alınıyor)
  5.    TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (320,00 TL)
  6.    Nüfus Cüzdanı Örneği
  7.    YMM Odası’na varsa borcunun tahsili.

  TÜRMOB HESAPLARI: 
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  Dosya Eki 1

  Open chat
  Merhaba
  Nasıl yardımcı olabilirim?