Ruhsat için gerekli evraklar-TÜRMOB SINAVINI KAZANANLAR

Sınav İçin Gerekli işlemler

1.    Oda’dan alınacak Sınav Dosyası. ( 750,00 TL)
–    Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği
–    İkametgah Belgesi
–    Diploma veya Çıkış Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği
–    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Alınacak Adli Sicil Belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
, sabıka kaydı olanlardan mahkeme karar fotokopisi
–    3 adet (4,5×6) Ebadında Renkli Fotoğraf
–    En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
–    SMMM Ruhsatının onaylı fotokopisi
–    Faaliyet Belgesi / Oda Kayıt Belgesi (SMMM Odası’ndan alınacak)
–    Banka Dekontu (Sınav Harcı)
–    SMMM Başvuru Dosya Fotokopisi (Mutlaka SMMM olur yazısı içinde olacak)
TÜRMOB tarafından gerekli görüldüğü takdirde başka belgeler de istenebilir

2- Sınavı Kazandıktan Sonraki Ruhsat İşlemleri

1.     TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı.
2.     Ruhsat Başvuru Formu.
3.     7 Fotograf. ( 5 Tanesi (Biyometrik) TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4.     TÜRMOB Hesabına Yatırılan Ruhsat ve Kimlik Bedeline Ait Dekont Aslı.( Gelen yazıda belirtiliyor.)
5.     Varsa SMMM Ruhsatının Aslı
6.     SMMM ruhsatı varsa, SMMM Odası’dan alınacak borcu yoktur yazısı ve üyelik kaydının silindiğine     dair yazı.
7.     Onaylı Diploma Fotokopisi.
8.     Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği.
9.     İkametgah İlmuhaberi.
10.   Sabıkasızlık Belgesi( Yeni tarihli C.Savcılığından ) – (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
11. En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yaptığını Gösterir Belge veya Hizmet Çizelgesi
12. 6322 Sayılı Kanun gereğince  6.935,80 TL’lik Ruhsat Harıcının Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine (Çankırı Cd. No:15 Ulus/ANKARA) veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz aslı.

13.Açık Rıza Metni

Adana YMM Odası Olarak

Oda Giriş Aidatı ( 2022 yılı için 1.100,00/2= 550,00 TL) ve Maktu Aidat (2022 yılı için 900,00 TL)

Hesap Numaralarımız:    

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

 

TÜRMOB HESAPLARI
T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

Başvuru ve ruhsat için gerekli işlemler- ÖZEL YMM SINAVINI KAZANANLAR

Başvuru İçin Gerekli işlemler

1-    Başvuru Formu
2-    Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
3-    İkametgah belgesi
4-    3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen yükseköğretim kurullarından en az lisans seviyesinde mezun olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği (Kurumdan onaylatılabilir)
5-    Cumhuriyet Savcılığı’ndan Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (e-devlet’den alınırsa; Verilecek Kurum: Diğer:TÜRMOB, Konu:Resmi Kurum seçilecek)
6-    Hizmet cetveli
7-    Yeterlilik sınavının verildiğine dair belge
8-    2  adet biyometrik fotoğraf
9-    YMM sınavını kazandığına dair TÜRMOB’un yazısı

Ruhsat İçin Gerekli İşlemler

1-    TÜRMOB’dan kişinin kendisine gelen olumlu yazı
2-     Ruhsat Başvuru Formu.
3-    7 Fotoğraf. ( 5 Tanesi TÜRMOB’a gönderiliyor.)
4-    TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat ve Kimlik Bedeli  6.480,00 TL TL
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-    Oda Giriş Aidatı ( 2022 yılı için 1.100,00/2= 550,00 TL) ve Maktu Aidat (2022 yılı için 900,00 TL)
(Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.)
7-    6322 Sayılı Kanun gereğince ………………………………  6.935,80 TL TL
Ruhsat Harıcının Veraset ve İntikal Vergi Dairesine veya Ziraat Bankası’na 9227 İşlem Kodu ile yatırıldığına dair makbuz.

Hesap Numaralarımız:      

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

 

  TÜRMOB HESAPLARI
  T.İŞ BANKASI KÜÇÜKEVLER ŞB. 4211-678021
  IBAN NO: TR45 0006 4000 0014 2110 678021

  Türmob kimliğinin kaybolması halinde yapılması gereken işlemler

  TÜRMOB KİMLİĞİNİN KAYBOLMASI HALİNDE YENİDEN ÇIKARTILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. TÜRMOB Hesabına yatırılması gereken 80,00 TL’nin banka dekontu

  Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

  TÜRMOB HESAPLARI:
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  (Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

  2. Nüfus cüzdanının fotokopisi

  3. 2 adet resim

  4. Kayıp ilan yazısı

  5. Oda’ya hitaben dilekçe.

  ODA TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

  1. Yukarıda belirtilen evraklar bir üst yazı ile TÜRMOB’a gönderiliyor

  2. TÜRMOB’dan kimlik Oda’ya ulaştığında üyeye teslim ediliyor.

  Ruhsat Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

  Ruhsatın Yenilenmesi İçin Yapılması Gerekli İşlemler

  1.    Oda’ya hitaben ruhsatın yenilenmesine dair dilekçe.
  2.   Ruhsat Başvuru Formu.
  3.  2 adet Fotoğraf
  4. TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (125.00 TL)
  5.  Nüfus Cüzdanı Örneği
  6. YMM Odası’na varsa borcunun tahsili
  7. YMM Ruhsatının aslı.

  Hesap Numaralarımız:

  Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004  IBAN:TR870006400000160040271046

   

  TÜRMOB HESAPLARI:
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  TÜRMOB KİMLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1.    TÜRMOB Hesabına yatırılması gereken 80,00 TL’nin banka dekontu

  Bu ücret, aşağıdaki hesap numaralarına veya TÜRMOB’un Muhasebe bölümüne yatırılabilir.

  TÜRMOB HESAPLARI:

  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021     IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  (Bankaya yatırılmışsa dekontun ASLI, TÜRMOB’a yatırılmışsa dekontun fotokopisi)

  2.    Nüfus cüzdanının fotokopisi

  3.    2 Adet fotoğraf

  4.    TÜRMOB kimlik kartı

  5.    Oda’ya hitaben dilekçe.

  Ruhsat kayıp edildiğinde yapılması gereken işlemler

  Ruhsat Kayıp Edildiğinde Yapılması Gerekli İşlemler

  1. Oda’ya hitaben ruhsatın kaybedildiğine dair dilekçe.
  2. Ruhsat Başvuru Formu.
  3. Kayıp İlanı (Gazete Aslı)
  4. 5 adet Fotoğraf (2 tanesi Oda tarafından alınıyor)
  5. TÜRMOB Hesabına yatırılacak Ruhsat Bedeli dekontunun aslı (125.00 TL)
  6.    Nüfus Cüzdanı Örneği
  7.    YMM Odası’na varsa borcunun tahsili.

  TÜRMOB HESAPLARI:
  T.İş Bankası Küçükevler Şb. 4211-678021 IBAN No: TR45 0006 4000 001 4211 0678021

  Dosya Eki 1

  Open chat
  Merhaba
  Nasıl yardımcı olabilirim?