ODAMIZIN MİSYONU:
*Üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde yüksek düzeyde kaliteli ve güvenilir hizmet sunmasını sağlamak.
*Meslek mensuplarımız arasında dayanışma ve işbirliğini artırmak,
*Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin; Globalleşen ve dijitalleşen dünyada yapay zekâ ile dönüşen koşullara uygun şekilde uzmanlık alanlarında bilgi ve beceri düzeyini artırmak.
*Meslek mensuplarımızın menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
*Kamu kurumları ve İş dünyası ile meslek mensuplarımız arasındaki güven ilişkisini sağlamaktır.

 

ODAMIZIN VİZYONU:
*Odamız ile YMM Odaları arasında mesleğimizin gelişmesi için tam bir koordinasyon sağlamak,
*Mesleki liyakatimizi esas alarak mesleki güvenirliğimizi kamuoyunda pekiştirmek,
*Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin önemini ve vazgeçilmez bir kurumsal yapı olduğunu ülkemize tanıtmak.
*Mesleki konularda ülke ekonomimize katkı verecek çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak,
*Türkiye ‘deki Meslek ihtisas odaları ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak,
*Dünyada diğer ülkelerde mesleğimiz tanıtmak ve işbirliklerini geliştirerek mesleki hizmetlerimize oralarda alan açmak,

Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?