Sıra No Tebliğ Başlığı Tebliğ Tarihi
581

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 30)

 

14.02.2020 Detaylı Bilgi
580

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN

USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

10.02.2020 Detaylı Bilgi
579

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI

KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/3)

10.02.2020 Detaylı Bilgi
578

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK

ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

(SAYI: 2020/4)

10.02.2020 Detaylı Bilgi
552 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2006 Detaylı Bilgi
553 2007 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 24.1.2009 Detaylı Bilgi
554 2009 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 28.9.2008 Detaylı Bilgi
555 AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1) (2) 6.4.2004 Detaylı Bilgi
556 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252 18.2.2006 Detaylı Bilgi
557 HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 17.7.2004 Detaylı Bilgi
558 İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 22.8.2009 Detaylı Bilgi
559 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ 3.5.2007 Detaylı Bilgi
560 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU 26.4.2009 Detaylı Bilgi
561 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324) 31.12.2009 Detaylı Bilgi
562 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:42) 15.6.2010 Detaylı Bilgi
563 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:43) 9.8.2005 Detaylı Bilgi
564 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 38) 30.9.2006 Detaylı Bilgi
565 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 39) 22.12.2006 Detaylı Bilgi
566 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) 23.2.2007 Detaylı Bilgi
567 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) 22.7.2004 Detaylı Bilgi
568 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 36) 27.3.2004 Detaylı Bilgi
569 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) 12.6.2006 Detaylı Bilgi
570 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) 8.12.2004 Detaylı Bilgi
571 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ 17.8.2006 Detaylı Bilgi
572 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 362) 5.1.2008 Detaylı Bilgi
573 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 379) 6.2.2008 Detaylı Bilgi
574 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 381 ) 22.8.2008 Detaylı Bilgi
575 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 386) 21.7.2005 Detaylı Bilgi
576 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 350 6.2.2008 Detaylı Bilgi
577 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLERİNİN VE SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) 6.2.2008 Detaylı Bilgi
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?