Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.)

  Kurum Maliye Bakanlığı  
  Tebliğin Adı                  2007 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve  Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi  
  Tebliğ No    
  Resmî Gazete Tarihi 30/12/2006  
  Resmî Gazete Sayısı 26392 (4.Mük.)  
2007 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

         

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve Yeminli  Mali  Müşavir  Ücretlerinin  Esasları  Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2007 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

Konu ile ilgili dökümanı ekte görebilirsiniz.