Uluslararası Raporlama, Uluslararası Muhasebe Denetimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu Panel düzenlenecektir.