02 Ekim 2019 Tarihli ve 30906 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete
 
Karar Sayısı: 1592
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Ekim 2019
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI