Değerli Üyemiz;

2021 yılına münhasır olarak üyelerimizin ödeyeceği Maktu Aidat tutarı 660,00TL ‘dir.( aktif çalışmayan üyelerimiz %50’sini ödeyeceklerdir.)
Bahse konu bu tutarın Ocak-2021 sonuna kadar, Oda Saymanlığına makbuz karşılığında veya aşağıda belirtilen banka hesabına varsa geçmiş dönemlere ait diğer borçlarınızla birlikte ödenmesini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Banka Hesap Numarası;

Türkiye İş Bankası Hesap no:271046 Şube kodu:6004 IBAN:TR870006400000160040271046