Adana İhtisas Vergi Dairesine verilen YMM KDV İade Raporları, kontrol raporu çözümü ve idarenin talepleri ile ilgili sorunların çözümüne yönelik Adana Vergi Dairesi Başkanı, Grup müdürleri ve Vergi Dairesi Müdürleri ile Odamız Yönetim Kurulu arasında toplantı yapılmıştır.23.11.2022