Kamu Gözetim Kurumu tarafından “Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)” ve “Kalite Kontrol Standardı (KYS)” Tanıtım Toplantısı 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 14.30’te Adana Sanayi Odası Konferans Salonunda üyelerimizin de katılımıyla gerçekleşmiştir.