Sayın Üyemiz,

GİB tarafından, İnternet Vergi Dairesi, E YMM Tasdik Raporları, bölümüne 17 Temmuz 2023 tarihinde eklenen duyuru metni aşağıdaki gibidir;

Bilgilerinize sunarız.

GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK (TAM TASDİK) RAPORLARINA İNDİRİM/İSTİSNA TÜRLERİNİN EKLENMESİ

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğin (Sıra No:1) 11. maddesinin birinci fıkrasında; “Yeminli Mali Müşavirler tarafından 2019 yılında verilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları bu tebliğ çerçevesinde elektronik ortamda veya kâğıt ortamında ihtiyari olarak gönderilebilecek, 01.01.2020 tarihinden itibaren ise Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporları zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Bu kapsamda mükellefin ilgili dönem gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, “İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası”, “Yatırım İndirimi” ve “Ar-Ge İndirimi”nin bulunması durumunda bu istisna ve indirimlerin elektronik ortamda gönderilen Tam Tasdik Raporları ile birlikte bildirilmesine olanak sağlanmıştır.

Sistemde ilgili döneme ilişkin geçerli bir Tam Tasdik Sözleşmesinin olması, Tam Tasdik Raporları “Kapak” bölümünde yer alan indirim/istisna türlerine raporda yer verilebilmesi için yeterli olmakla birlikte, söz konusu indirim/istisna türlerinin seçilmesi durumunda, işaretlenen sözleşmelerin tarih ve sayısının girilebileceği alan raporun “Kapak” kısmında ayrıca yer almaktadır. “İndirim/İstisna Türü Dayanak Sözleşme Bilgileri” kısmına veri girişinin yapılması durumunda sistem sözleşme ile indirim/istisna türünün uyumunu kontrol edecektir.

Raporun “Genel Bilgi” ve “Usul İncelemeleri” bölümlerine “İndirim/İstisna Bilgileri” kısmı eklenerek açıklama bölümleri oluşturulmuştur. “Kapak” bölümünde indirim/istisna türünün işaretlenmesi durumunda, “Genel Bilgi” ve “Usul İncelemeleri” kısımlarına eklenen açıklama bölümlerine veri girişi zorunlu tutulmuştur.”