Anayasa Mahkemesinin E: 2015/67, K: 2016/21 Sayılı Kararı

15 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29685

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/67

Karar Sayısı: 2016/21

Karar Tarihi: 16.3.2016

İtiraz Yoluna Başvuran: Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi

İtirazın Konusu: 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu‘nun 74. maddesine, 27.5.2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun‘un 1. maddesiyle eklenen geçici fıkrada yer alan “…kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmazlar.” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10. ve 60. maddelrine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Geçici köy korucusu olarak görev yapan davacı tarafından, siorta primlerinin yatırılması ve sosyal güvencesinin sağlanmasına yönelik talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?