23 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29633

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2015/96

Karar Sayısı: 2016/9

Karar Tarihi: 10.2.2016

İtiraz Yoluna Başvuran: Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

İtirazın Konusu: 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten…” ibaresinin Anayasanın 36. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacı tarafından banka ile imzalanan kredi sözleşmesi gereğince kredi tahsis edilen davalıdan kredi kullanım esnasında tahsil edilen ekspertiz ücretinin iadesi hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından verilen kararın iptali ve icrasının durdurulmasına karar verilmesi talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Tamamı İçin Tıklayınız