23 Mayıs 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29364

Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hk.

TIKLAYINIZ