11 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29529

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2013/1

Karar Sayısı : 2014/161

İptal Davasının Konusu: 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nun:

Karar İçin Tıklayınız