07 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29525

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/10

Karar Sayısı: 2015/93

Karar Tarihi: 22/10/2015

İtiraz Yoluna Başvuranlar:

1-İzmir 1. İş Mahkemesi (e.2015/10)

2-Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) (e.2015/80)

İtirazların Konusu: 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun‘un 20 maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “…her türlü borçlanma süreleri haric…” ibaresinin Anayasa’nın 10., 11., 13., 41., 60. ve 61. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız