12 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29530

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/29

Karar Sayısı:2015/95

Karar Tarihi: 22 Ekim 2015

İtirazın Konusu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2 ve  35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Tamamı İçin Tıklayınız