07 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29586

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/15

Karar Sayısı 2015/118

Karar Tarihi: 23.12.2015

İtiraz Yoluna Başvuran: Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

İtirazın Konusu: 24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinin birinci fıkrasının, 22.6.2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanun’un 13. madesiyle değiştirilen (b) bendinin, Anayasa’nın 2., 5., 13., 48. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Olay: Davacı tarafından marka tescili için yapılan başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız