Sayın üyemiz, Danıştay VDDK tarafından verilen “Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkındaki 2020/2 Nolu Karar”da; VTR (Vergi Tekniği Raporu) ‘nin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği yönünde olduğuna karar verilmiştir. İlgili Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.