Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/29, K: 2015/95 Sayılı Kararı

12 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29530

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/29

Karar Sayısı:2015/95

Karar Tarihi: 22 Ekim 2015

İtirazın Konusu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2 ve  35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı Kararı

07 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29525

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2015/10

Karar Sayısı: 2015/93

Karar Tarihi: 22/10/2015

İtiraz Yoluna Başvuranlar:

1-İzmir 1. İş Mahkemesi (e.2015/10)

2-Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) (e.2015/80)

İtirazların Konusu: 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun‘un 20 maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “…her türlü borçlanma süreleri haric…” ibaresinin Anayasa’nın 10., 11., 13., 41., 60. ve 61. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

16 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29418

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı

4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 558. maddesiyle değiştirilen 32. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinin…

Yöneticisi oldukları derneğe ait defter ve belgelerin tutulmaması ve tasdik ettirilmemesi nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur…

Tıklayınız

Devamı

Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı (6486 Sayılı Kanun Hk.)

04 Temmuz 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29406

Anayasa Mahkemesinin

3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/89, K: 2014/116 Sayılı Kararı

(6486 Sayılı Kanun Hk.)

21.5.2013 tarihli ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

Karar Metni İçin Tıklayınız

Devamı

Adana YMM Odası / KGK Sürekli Eğitim Programı

Programın Amacı :

Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında muhasebe ve denetim alanında yüz yüze eğitimler vermektir.
Böylece Bağımsız Denetçiler tebliğ kapsamında ki eğitim yükümlülüğünü tamamlayabileceklerdir.
Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği indirmek için tıklayınız  

Eğitim Takvimi

Sınıf Eğitim Adı Eğitim Tarihi Açıklama
A12 Finansal Yönetim 03.11.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
A11 Bobi FRS UYGULAMASI 02.11.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
A10 Konsolidasyon 01.11.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
A09 Konsolidasyon 20.10.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
A08 Finansal Yönetim 19.10.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
A07 BOBİ FRS Uygulaması 18.10.2019 – 7 Saat (09:30 – 17: 30 ) KONTENJAN DOLDU
Devamı

14.Dönem (2019-2022)

Yönetim Kurulu

Başkan Kemal ALTUNAY
Başkan Yardımcısı Yılmaz UÇAK
Oda Sekreteri Cihangir ÖZKÖK
Sayman Hüseyin ERYILMAZ
Koordinatör Üye Nihat CEYLAN


Disiplin Kurulu

Başkan Mustafa ÖZGÜVEN
Başkan Yardımcısı Ayhan ONAN
Üye Mahmut ATLAR
Üye Figen KARAİL
Üye Naci KESKİN


Denetim Kurulu

Başkan Okan ÖZANDAÇ
Üye İmam HAKAN
Üye Sedat BÖCEK

Devamı

13.Dönem (2016-2019)

Yönetim Kurulu

Başkan Okan ÖZANDAÇ
Başkan Yardımcısı Kemal ALTUNAY
Oda Sekreteri İsa KARŞI
Sayman Bülent ÇAĞLAYAN
Koordinatör Üye Oğuz Üçler EROL

Disiplin Kurulu

Başkan Mevlüt GÖKTÜRK
Başkan Yardımcısı Yılmaz UÇAK
Üye Akif KADEMLİ
Üye Mahmut ATLAR
Üye Salim KÖYBAŞI

Denetim Kurulu

Başkan Naci KESKİN
Üye Halit ARSLAN
Üye M.Özgür DOĞAN

Devamı
Open chat
Merhaba
Nasıl yardımcı olabilirim?